پارسی را پاس بداریم

آنچه فرهنگ ما را زنده نگاه داشت, زبان مادری مان است پس تلاش کنیم زبان مادری خود را زنده نگاه داریم و تا می توانیم از واژه های زبان خودمان بهره ببریم و با آنها گفتگو کنیم و بنویسیم.

چرا از بکار بردن واژه های زبان خود سر بلند نباشیم؟

زبانی که سراینده های بزرگی مانند فردوسی و حافظ و سعدی را در دنیا زبانزد کرده,

آیا ماه ی شرمساری است یا سربلندی؟

ای  ایرانی , پارسی بگو و پارسی را پاس بدار!

زبان مادری ما همچون گنجینه ای از هزاران سال پیش با گذر از  جنگها و کشتار ها و درازای سده ها به دست من و شما رسیده است.

پارسی را پاس بدار!

 

 

بجای اول بگو نخست

بجای شروع بگو آغاز

بجای طعم بگو مزه

بجای مساوی بگو برابر

بجای بین بگو میان

بجای مریض بگو بیمار

بجای اسم بگو نام

اگر هم اندیشه هستیم به این نشانی سر بزنید

www.IRANIAN.BE     (تارنگار ایرانیان بلژیک)

  
نویسنده : بوی یاس ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٧

ریشه یابی نام فصل (چهره) های سال در ایران باستان

بهار

و ه هارvahar  وهیشت vahista  : بهشت.

واژه ی بهار از واژه ی بهشت آمده است. به معنی فصل برتر و پر گل وزیبا. در کردی اورمی نیز به یهار وهار می گویند که از واژه ی  وهیشت آوستایی  گرفته شده است.

در زبان پهلوی نیز به بهار  وهار گویند.

تابستان

تاوسان tavsan در کردی :هاوین hawin

هاوین در کردی به معنی بسیار گرم است که واژه عربی مبدل به حاویه یکی از طبقات جهنم! شده است. تابستان از تاب و گرمی آمده است. تاب به معنی روشنی و گرمی وستان به معنی زمان آمده است.

پاییز

خزان پای ایز pay iz :پای ریز : ریزش به پای.

در پهلوی پادیج آمده است . منظور ریزش برگ درختان به پای است.

زمستان

در کردی : روسان zosan  و زستان zistan

زم zem در آویستایی به معنی سرما آمده . زمستان یعنی فصل سرما.

زمزمه نیز از سرما ی شدید آمده که در این هنگام کسی که سرمای شدیدی را حس می کند لب هایش می جنبد و زمزمه میکند. یعنی سرما را مزمزه می کند.

 

                              د. فاروق صفی زاده- گاهشماری جهارده هزار ساله ایرانی- نشر نذیر -9128مادی-14078

                                        مزدایی

  
نویسنده : بوی یاس ; ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧