ماه مهر - ماه مهرگان

ماه مهر

ماه مهر و مهرگان

ماه دوستی و دوست داشتن

ماه جشن و سرور و بزرگداشت پیوند

ماه پرستش خداوند مهربان و مهر ورز و یکتا

به آیین نیاکانمان دوست میداریم : مهر آفتاب به زمین را

                                                   آغاز برگ نویی از زندگی را

                                                  درخشش نیکوی زبرجد پر نورش را

در زاد روز مهر ( خورشید ).....

در روز روشن شدن کره ماه.....

در روزی که فرشتگان از آسمان به یاری فریدون آمدند.....

در روز پایان پادشاهی ضحاک ( هزار سال به طول انجامیده بود).....

.

.

.

ما نیز در چنین روز خجسته ای به او که دوستش داریم

                                                                            بگوییم:

نگاه نخست تو را که از چشمه چشمان آریاییت با نگاه من پیوند بر گرفت

بسنده بود

برای پیوند من با روشنایی و نیکی

آغاز پروازی به بلندای دلدادگی

هرگز ندانستم که : موجهای پر مهر چشمهای مهر انگیزت به چه رنگی بود

هیچ گاه تاب ماندن در راستای دیده پر رازت و در پی آن لرزش دل نداشتم

دوستت دارم.......................چرا که تو ای آشنای همراه من................پر پرواز را به من پیشکش کردی

دوستت دارم.....................چرا که با تو به راهی نیک برای انسانی نیک شدن پا نها د م

دوستت دارم ...................چرا که آئین مهر را تو دربرابر چشمهای خسته از ناپاکیم گشودی

کنون در روز مهر ... به آئین نیاکانم ... که یگانه مهرورزان جها ن هستند ....

سپاس

ای هوادار راستی وشادی

ای پدیده زیبای گیتی که آزادمنشی وآزادگی ایرانی در تو پدیدار است

 

 

  
نویسنده : بوی یاس ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧
تگ ها : مهرگان