پارسی را پاس بداریم

آنچه فرهنگ ما را زنده نگاه داشت, زبان مادری مان است پس تلاش کنیم زبان مادری خود را زنده نگاه داریم و تا می توانیم از واژه های زبان خودمان بهره ببریم و با آنها گفتگو کنیم و بنویسیم.

چرا از بکار بردن واژه های زبان خود سر بلند نباشیم؟

زبانی که سراینده های بزرگی مانند فردوسی و حافظ و سعدی را در دنیا زبانزد کرده,

آیا ماه ی شرمساری است یا سربلندی؟

ای  ایرانی , پارسی بگو و پارسی را پاس بدار!

زبان مادری ما همچون گنجینه ای از هزاران سال پیش با گذر از  جنگها و کشتار ها و درازای سده ها به دست من و شما رسیده است.

پارسی را پاس بدار!

 

 

بجای اول بگو نخست

بجای شروع بگو آغاز

بجای طعم بگو مزه

بجای مساوی بگو برابر

بجای بین بگو میان

بجای مریض بگو بیمار

بجای اسم بگو نام

اگر هم اندیشه هستیم به این نشانی سر بزنید

www.IRANIAN.BE     (تارنگار ایرانیان بلژیک)

  
نویسنده : بوی یاس ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٧